1.7 Progresjoner med akkorder du har lært til nå

Nedenfor står akkordprogresjoner i forskjellige tonearter med akkorder som er gjennomgått til nå. Lytt til akkordprogresjonene og prøv å bestemme akkordene, og sjekk deretter med notebildet i fasiten. Nå som du har lært en del akkorder med tilleggstoner kan det være lurt å minne om dette:

  • Lytt først etter hovedfunksjonen til akkorden – om den er en tonika, subdominant eller en dominant – og bestem så tilleggstonene.
  • Lytt etter tonekjønn – dur eller moll – eller om akkorden høres forminsket ut, det er et viktig særtrekk når du skal bestemme akkorden.
  • Lytt etter hvilken ekstra klangvalør tilleggstonene tilfører akkordene.
  • Bestem tilleggstonene i forhold til grunntonen i akkorden – for eksempel er nonen en none i forhold til akkordgrunntonen, også når denne grunntonen er utelatt.
  • Lær deg hvilke skalatrinn som inngår i de ulike akkordene. Syng basslinjen på skalatrinn og bruk trinnene som innfallsport til å bestemme akkordene.
  • Syng akkordene brutt når du skal bestemme dem, det hjelper deg til å sortere tonene og finne deres roller i akkorden.
  • Lær deg å oppfatte flere akkorder i sammenheng og lytt etter hvordan ulike akkorder knytter seg til hverandre, for eksempel D og T, ulike former av samme akkord, akkorder som danner kadenser.

 

Sist oppdatert: 22. november 2018