1.11 Progresjoner med akkorder du har lært til nå

Nedenfor finner du akkordprogresjoner du kan teste deg selv med, før du sjekker med fasiten. Lytt til progresjonene og prøv å bestemme akkordene. Noen generelle lytteråd:

  • Lytt etter akkordenes grunnfunksjon – om de er en tonika, en subdominant eller en dominant.
  • Syng akkordene brutt i din prosess med å bestemme dem.
  • Finn og syng de spesielle tonene i akkordene - for eksempel basstonen, grunntonen, seksten, septimen - som en hjelp til å bevisstgjøre og definere dem.
  • Lytt etter sammenhenger mellom akkordene som hjelp til å bestemme dem.

Du har nå vært gjennom alle hovedtreklanger med tilleggstoner som blir gjennomgått i denne utgivelsen. Gå tilbake til 1.1 Kadenser med hovedtreklanger og spill disse kadensene også med de tilleggstonene du nå har lært!

Sist oppdatert: 22. november 2018