Stipendiater i CERM

CERM – Senter for utdanningsforskning i musikk utvikler og gjennomfører empiriske og teoretiske forsknings- og utviklingsprosjekter om og for alle typer høyere musikkutdanning og musikkopplæring i videregående skole, kulturskole, grunnskole og det frivillige musikklivet.

Eksempler på aktuelle forskningstema kan være høyere musikkutdanning og samfunnsansvar, læringsprosesser i utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet, musikklærerutdanning og profesjonsforståelse, videregående opplæring i musikk som rekrutteringsarena, kulturskolen som kompetansesenter i lokalsamfunnet, musikkfaget i grunnskolen som oppdragelsesarena for deltakelse i kulturlivet, flerkulturelle og digitale utfordringer i uformelle læringspraksiser og ulike sjangere eller NMHs musikktilbud i andre verdensdeler som community music education.

Sist oppdatert: 16. juni 2017

Nåværende stipendiater

Kim Boeskov

Kim Boeskov

Stipendiat

Musikkpedagogikk

imported-image

Laura Dobrowen

Stipendiat

Musikkpedagogikk

Magnar Fjørtoft Engen

Magnar Fjørtoft Engen

Stipendiat

Musikkpedagogikk

imported-image

Bendik Fredriksen

Universitetslektor

Musikkpedagogikk

imported-image

Anne Jordhus-Lier

Universitetslektor

Musikkpedagogikk