Musikk etter 22. juli

Hva kan musikk bety for den enkelte og for et fellesskap? Hvilken funksjon har musikk for menneskers motivasjon, sorgarbeid, sosial samhandling - for en nasjon? Dette er tema i boka Musikk etter 22. juli, som Norges musikkhøgskole og Ultima lanserer 10. september.

I boka skriver ulike forskere om sterke opplevelser knyttet til musikk, som griper oss og gir livet vårt næring, som samler eller forstyrrer oss.

Musikk som overlevelse

Det handler om musikk som overlevelse, og i noen tilfeller i helt bokstavelig forstand, som da flyktende ungdommer fra Utøya sang sammen for å makte å svømme videre.

Boka tar også opp musikkens plass innenfor de destruktive ideologiske forestillingene som lå til grunn for angrepene denne mørke fredagen i Norges historie.

Erfaringer der musikk er avgjørende

Felles for alle bidragene i boka er at de løfter fram erfaringer og hendelser der musikk har en avgjørende betydning, og hvordan musikk formidler allmenne verdier og idealer i samfunnet. Slik sett kan de fleste kapitlene leses som fortellinger om Norge, om norsk historie og om norske verdier.

Musikkens kraft

I Musikk etter 22. juli tematiseres opplevelser som tillegger musikk et spesi­elt potensial eller en kraft. Gjennom musikkopplevelser får mennesker tilgang til egen styrke, de forteller om håp og helbredelse, og om å føle seg møtt og anerkjent i en vanskelig tid. Dette dreier seg ikke kun om sosiale eller emosjonelle dimensjoner, men knytter an til dypere lag i oss, både på et individuelt og kollektivt nivå. Slik sett vil musikken også kunne utvide vår selvopplevelse og eksistensielle erfaring.

Sett fra flere vinkler

Musikk etter 22. juli er skrevet av forskere fra en rekke ulike felter: musikk og helse /musikkterapi, populærmusikkstudier, litteraturvitenskap, religionsviten­skap og medievitenskap. Redaktører er Gro Trondalen, Marie Strand Skånland og Jan Sverre Knudsen.

Bestill boka

 

Sist oppdatert: 3. september 2014