Nettverksdag for forskningsdialoger

CREMAHs nettverksdag den 14. november var dedikert dialog om forskning, og ble avsluttet med Felicity Bakers tiltredelsesforelesning.

Hva trenger vi å forske på? Hvilken type forskning er det behov for? Hvordan kan vi samarbeide om å utvikle forskning innen musikk- og helsefeltet? 14. november samlet CREMAH representanter fra sine etablerte samarbeidsnettverk og potensielle nye samarbeidspartnere for å diskutere disse spørsmålene. Alle ansatte doktorgradsstipendiater tilknyttet CREMAH var også invitert.

Karette Stensæth ønsker velkommen

CREMAH er et forskningssenter med en bred profil knyttet til forskning på sammenhenger mellom musikk og helse. Det var også et stort spenn i feltene som var representert denne dagen: rus og psykisk helse, barn 0-6 år, folkehelse, sykehus, pediatri, barnevern og eldrehelse. Deltakerne utvekslet erfaringer og ga hverandre innspill på utvikling av forskningsprosjekter. I tillegg var oppbygging av nettverk, opprettelse av stillinger og politisk arbeid sentrale temaer.

Lars Ole Bonde og Marie Skånland benytter pausen til å arbeide

Dette var første gang CREMAH arrangerte nettverksdag på tvers av ulike nettverk. Resultatet var fruktbare dialoger og idéutvekslinger. Mange temaer er relevant på tvers av ulike praksisfelt og vi kan lære av hverandre. Dagen samlet både forskere og praktiserende musikkterapeuter. Å legge til rette for dialoger på tvers av forskning og praksis er svært viktig for å sikre utvikling av forskning som er relevant og nyttig for praksisfeltet.

Torhild Kielland og Monika Overå 

Tiltredelsesforelesning med Felicity Baker

Dagen avsluttet med Felicity Bakers tiltredelsesforelesning som professor II ved CREMAH. Forelesningen var åpen for alle, og rom 139 ble raskt fylt av tilhørere.

Felicity Baker holdt sin tiltredelsesforelesning

Felicity Baker er en internasjonalt anerkjent musikkterapiforsker med spisskompetanse på musikkterapeutisk sangskriving. Dette var også tema for hennes foredrag med tittelen Aligning models and methods of therapeutic songwriting with clinical orientation. Baker presenterte et utvalg av modeller for sangskriving som hun har utviklet gjennom sin forskning og viste hvordan disse anvendes i praksis gjennom sangeksempler.

Darla Crispin introduserte Baker og ønsket henne velkommen til Norges musikkhøgskole.

Nytt internasjonalt forskningsprosjekt

Baker hadde også en gledelig overraskelse til publikum: Det internasjonale forskningsprosjektet HOMESIDE: A HOME-based Spousal caregiver-delivered music Intervention for people living with DEmentia: A Randomised Controlled Trial har fått finansiering fra EUs program for forskning på nevrodegenerative sykdommer. CREMAH, ved Karette Stensæth, er en av partnerne i prosjektet, og Felicity Baker (Universitetet i Melbourne) er koordinator. De andre partnerne er Helen Odell-Miller (Anglia Ruskin University), Thomas Wosch (University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt) og Anna Bukowska (University of Physical Education, Krakow). 

Karette Stensæth, Felicity Baker og Gro Trondalen etter Bakers tiltredelsesforelesning

Deltakere på CREMAHs nettverksdag:

Karette Stensæth, Gro Trondalen, Felicity Baker, Kjersti Johansson, Ingelill Eide, Gisle Fuhr, Monika Overå, Ingeborg Nebelung, Torhild Kielland, Hans Petter Solli, Tone S. Kvamme, Kristi Stedje, Ola Mo, Mette Thiedemann, Lena B. Nettum, Maren Metell, Tone Leinebø, Kari Duesten, Joachim Huby, Marie Skånland og Lars Ole Bonde.

Sist oppdatert: 17. november 2018