Arrangementer – Musikk og helse

19.
desember
tirsdag

Prøveforelesing med Merete Hoel Roaldsnes

Ph.d.-programmet - prøveforelesning

Merete Hoel Roaldsnes held prøveforelesing før disputas.

  • Tirsdag 19. desember kl. 10.15
  • 10.15
  • Levinsalen
19.
desember
tirsdag

Disputas med Merete Hoel Roaldsnes

Ph.d.-programmet - disputas

Merete Hoel Roaldsnes forsvarar i offentlig disputas si avhandling Musikk i helsefremmande arbeid med einslege mindreårige flyktningar. Ein kvalitativ studie av ei musikkgruppe for ungdom med bakgrunn som einslege flyktningbarn. 

  • Tirsdag 19. desember kl. 12.00
  • 12.00
  • Levinsalen