Bli stipendiat

CREMAH ønsker stipendiater med nyskapende forskningsprosjekter i musikkterapi og i musikk og helse.

Musikkterapiprosjekter innenfor psykiske helsevern, rus, flyktninger, barnevern, somatikk og eldre er særlig aktuelt. Innenfor feltet musikk og helse, er relevante temaer folkehelse, livsmestring og velferdsteknologi. Også andre fremtidsrettede forskningsprosjekt ønskes velkommen.

Sist oppdatert: 22. februar 2017

Ph.d.-stipendiater ved CREMAH

imported-image

Ingelill Eide

Stipendiat

Musikkterapi

imported-image

Gisle Fuhr

Stipendiat

Musikkterapi

imported-image

Kristi Jacobsen Stedje

Stipendiat

Musikkterapi

Ingvild Stene

Ingvild Stene

Stipendiat

Musikkterapi

imported-image

Stine Camilla Flydal Blichfeldt Ærø

Stipendiat

Musikkterapi