Om CREMAH

CREMAH står for Centre for Research in Music and Health og har som målsetting å utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

Musikk gir tilgang til kunst og estetiske opplevelser, eksistensielle erfaringer, identitetsdannelse og sosial deltagelse. Musikk gir dyptgripende opplevelser som virker inn på hele mennesket.

Mange mennesker har ikke tilgang til musikk på grunn av begrensninger og utfordringer knyttet til sykdom, funksjonsnedsettelser, eller økonomiske, kulturelle og sosiale forhold. CREMAH ser derfor musikk som en verdifull ressurs for alle mennesker; en demokratisk rett som ethvert individ har, enten som mottaker av musikk som kunst- og kulturtilbud og/eller som aktiv deltager i musikk via aktiv musisering/musikklytting, sang og spill, alene og/eller i grupper.

Dette er et samfunnsoppdrag som NMH har – og som CREMAH tar.

Formål

CREMAH skal utvikle

  • ny teori, kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon om musikk som helsefremmende og –forebyggende helseressurs for mennesker og samfunn
  •  forskning på musikkterapi som systematisk behandling
  • toneangivende forskningsformidling (publikasjoner, media og nettformidling)

Forskergruppa i CREMAH

karette.a.stensaeth.jpg

Karette Annie Stensæth

Professor

Musikkterapi

gro.trondalen.jpg

Gro Trondalen

Professor

Musikkterapi

Sist oppdatert: 28. november 2016