Prosjekter

CREMAH er for tiden involvert i forsknings- og utviklingsprosjektene nedenfor.

Musikkterapi og rus.jpg
MusTCare: Implementering av musikkterapi i oppsøkende psykisk helse-team

Alvorlig psykisk lidelse og samtidig rusavhengighet forårsaker store menneskelige lidelser, og er en stor utfordring for hjelpeapparatet. Hvordan kan musikkterapi implementeres for å hjelpe pasientene på best mulig måte?

cremah sanger og gitarist.jpg
Musikkterapi og kognitiv terapi ved ME etter kyssesyken

Forskningsprosjektet studerer sammenhengen mellom akutt EBV-infeksjon (kyssesyken) og utvikling av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos ungdom i alderen 12-20 år.

Cellist ved vann Annette Øvrelid.jpg
Musikk og folkehelse

Musikk og folkehelse – en grunnlagsstudie om musikk som helsefremmende ressurs for folk flest

maker foto even ruud.jpg
Pågående ph.d.-prosjekter

De ferskeste ph.d.-prosjektene ved CREMAH kan du lese om her.