Pågående ph.d.-prosjekter

De ferskeste ph.d.-prosjektene ved CREMAH kan du lese om her.

trær med frukt.jpg
Musikkterapi som mulig medhjelper ved ledningsekstraksjon fra pacemaker/hjertestarter

Dette prosjektet tar for seg systematisk bruk av musikklytting og avspenningsteknikker for pasienter som gjennomgår ledningsekstraksjon fra pacemaker/hjertestarter.

Ingeborgs ill.bilde.jpg
Når musikkterapien vert premissleverandør

Om musikkterapeutisk tankegang i ein nystarta barnevernsinstitusjon.

regjeringskvartalet foto Anette Overlid.jpg
Musikkterapi: Suksessfaktorer for implementering og stabilitet

Musikkterapi er en stadig voksende disiplin, med et praksisfelt som har ekspandert vesentlig de siste årene. Men hvorfor er det sånn at enkelte musikkterapitilbud består, mens andre forsvinner? Hva er det som gjør at musikkterapitilbudene overlever ved enkelte institusjoner?