Publikasjoner

CREMAH publiserer aktivt kunnskap fra feltet musikk og helse.

Skriftserien fra CREMAH består av antologier av fagfellevurderte vitenskapelige artikler innen musikk og helse. Fra 2019 får skriftserien ny form. Da lanserer CREMAH et åpent tilgjengelig elektronisk tidsskrift: Journal of Music, Health and Well-being.
 
CREMAH publiserer også ikke-vitenskapelige tekster om metodikk og fortellinger fra praksis.

Bøker fra CREMAH

Bestill bøker i Skriftserien fra Senter for forskning i musikk og helse

Siste og planlagte CREMAH-publikasjoner