Publikasjoner

CREMAH publiserer aktivt kunnskap fra feltet musikk og helse.

CREMAH utgir ulike typer publikasjoner.

Skriftserie fra CREMAH utgir antologier med vitenskapelige artikler. Disse har ulike vinklinger på forskning innen musikk og helse og er skrevet av internasjonalt anerkjente fagpersoner.

Bøker fra CREMAH

Bestill bøker i Skriftserien fra Senter for forskning i musikk og helse