Planlagte publikasjoner

CREMAH har flere publikasjoner under arbeid og planlegging. Her får du en oversikt over kommende publikasjoner. 

Musikk i pediatrien

CREMAH vil publisere en antologi kalt Music in Paediatric Hospitals in the Nordic Countries med bidragsytere fra hele Norden. Gjesteredaktører for antologien er Lars Ole Bonde og Kjersti Johansson. 

GRUV veileder

En veileder om musikk og bevegelse i norske barnehager. Veilederen er resultat av prosjektet Glede, Rytme, Utvikling og Vekst - GRUV. Redaktører er Rita Strand Frisk og Ane Linn Haagaas. 

Musikk i fengsel

Dette er en publikasjon som løfter frem innsattes fortellinger knyttet til konsertprosjekt i fengsel. Redaktør er Bente Almås sammen med skribent Johnny Gimmestad. 

Sist oppdatert: 20. januar 2019