Planlagte publikasjoner

CREMAH har flere publikasjoner under arbeid og planlegging. Her får du en oversikt over kommende publikasjoner. 

Musikk i pediatrien

CREMAH vil publisere et spesialnummer kalt Music in Paediatric Hospitals in the Nordic Countries. Spesialnummeret vil være det første nummeret i CREMAHs nye åpne tilgjengelige elektroniske tidsskrift Journal of Music, Health and Well-being. Gjesteredaktører for nummeret er Lars Ole Bonde og Kjersti Johansson. 

GRUV veileder

En veileder om musikk og bevegelse i norske barnehager. Veilederen er resultat av prosjektet Glede, Rytme, Utvikling og Vekst - GRUV. Redaktører er Rita Strand Frisk og Ane Linn Haagaas. 

Musikk i fengsel

Dette er en publikasjon som løfter frem innsattes fortellinger knyttet til konsertprosjekt i fengsel. Redaktør er Bente Almås sammen med skribent Johnny Gimmestad. 

Sist oppdatert: 20. januar 2019