Frittstående FoU-prosjekter

Oversikt over frittstående FoU-prosjekter

profilbilde av Rune Rebne

Jenteprosjektet komposisjon

Om jenter møtes i inspirerende, utviklende og trygge omgivelser, så skjer det positive ting.

interimp.jpg

Improvisasjon som møtepunkt

Formålet med prosjektet har vært å undersøke og øke bevisstheten rundt prosesser og problemstillinger som oppstår når improviserende dansere og musikere møtes på gulvet.

Dette er et portrettfoto i farger av komponist Lasse Thoresen

Aural Sonology

The Aural Sonology Project makes it possible to analyse music in a systematic way by ear, using a recording of the music as reference, rather than on a score.

joachim.k.kwetzinsky.jpg

Tverrfaglige samtaler mellom en klassisk pianist og en jazzpianist

I dette prosjektet vil den klassiske pianisten Joachim Kwetzinsky samarbeide med jazzpianisten David Arthur Skinner om å utforske grenselandet mellom det improviserte og det komponerte.

brahms-kammerset.jpg

Brahms på kammerset

I dette prosjektet, som ledes av Sigstein Folgerø, vil studenter og ansatte ved Norges musikkhøgskole utforske de kunstneriske og pedagogiske sidene ved å gjøre kammermusikk av Brahms' 4. symfoni.

Bildet viser ei ung jente som spiller elbass

Libanonprosjektet

I mer enn 10 år har Norges musikkhøgskole vært sterkt engasjert i utviklingen av et brobyggende musikkprosjekt blant libanesere og palestinske flyktninger i Libanon. En del av erfaringene og ringvirkningene fra prosjektet er samlet i antologien Løft blikket - gjør en forskjell. 

Folkemusikkstudenter fra Norges musikkhøgskole spiller for innsatte i fengsel

Pilotprosjekt - musikk i fengsel

Å arrangere konserter for ulike målgrupper er en del av Musikkhøgskolens samfunnsoppdrag. Bente Almås sitt utviklingsprosjekt er knyttet til fengsler som arena for formidling. Frem til nå er det gjennomført ca 150 konserter av ulike format der omlag 130 studenter og 12 utøverlærere har deltatt. I 2014 startet hun også med workshop i fengsel og dette som en del av faget "musikken i perspektiv" for masterstudentene ved NMH. Frem til 2016 har det blitt mer og mer aktuelt å hente ut kompetanse blant innsatte, noe som bl.a har endt med en cd-produksjon med egenkomponerte låter av innsatte. De fremføres av innsatte og studenter ved NMH. Dette arbeidet videreføres i 2016.