Den medskapende musiker

Den medskapende musiker er knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, men kunstnerisk og tradisjonell forskning på historiske praksiser har en plass innenfor dette innsatsområdet.

Prosjekter

Fra august 2013 har innsatsområdet et nytt stort prosjekt:

Den tenkende musiker

Fram til juli 2013 ble det arbeidet med flere prosjekter:

Kontaktpersoner

Last ned rapport om aktiviteter Innsatsområde A 2007-2010_24.11.10.pdf

Sist oppdatert: 29. juli 2014