Millionbeløp til nytt prosjekt

Prosjektet Goodbye Intuition har mottatt 2,1 millioner kroner fra Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Prosjektgruppen består av musikerne Sidsel Endresen, Andrea Neumann, Morten Qvenild og Ivar Grydeland. De vil undersøke den musikalske dialogen som oppstår i møtet mellom menneske og maskin.

Mer om prosjektet

Sist oppdatert: 20. mars 2017