Disputas med Jan Gunnar Sørbø

Ph.d.-programmet - disputas

Jan Gunnar Sørbø forsvarer i offentlig disputas sin avhandling om fortolkning av Beethoven-sonater og Chopin-etyder med utgangspunkt i Hans von Bülows instruktive noteutgaver.

  • Onsdag 13. desember 2017
  • 12.00
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole

Omtale

Tittelen på Sørbøs avhandling er Forgangen romantisk klaverpraksis. Fortolkning av utvalgte Beethoven-sonater og Chopin-etyder med utgangspunkt i Hans von Bülows instruktive noteutgaver.

Avhandling som interaktiv pdf

Avhandlingen foreligger kun som interaktiv pdf (540 MB), med lyd- og videokutt innebygget. Avhandlingen leser du ved å laste ned fra NMHs åpne arkiv Brage og åpne filen i Adobe Acrobat.

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Professor Magnar Breivik, NTNU
  • Seniorforsker Peter Hauge, Det kgl. Bibliotek, København
  • Post.doc. Tanja Orning, Norges musikkhøgskole 

Professor ved NMH Gro Trondalen er disputasleder.

Prøveforelesning

Sørbø holder sin prøveforelesning onsdag 13. desember kl. 10.15, samme sted. Se egen omtale av prøveforelesningen.  

Om prosjektet

Du kan lese mer om prosjektet på NMHs forskningssider