Prosjekter

NordART initierer prosjekter med temaer som norsk musikkarv, oppføringspraksis, eksperimentell og improvisert musikk og utvikling av ny musikkteknologi.

Kontakt

imported-image

Darla M. Crispin

Direktør for Arne Nordheim-senteret, viserektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Oppføringspraksis