Prosjekter

NordART initierer prosjekter med temaer som norsk musikkarv, oppføringspraksis, eksperimentell og improvisert musikk og utvikling av ny musikkteknologi.