Om Kunst og vitenskap ved NMH

Som både kunstnerisk og vitenskapelig institusjon har NMH ansvar for å utføre kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig-pedagogisk utviklingsarbeid på høyt nivå.

Den overordnede styringen av FoU-virksomheten skjer gjennom NMHs strategiske plan, årsplaner og tre utvalg:

FoU-ledelsen

Fire forskningssentre

Det meste av FoU-virksomheten er samlet under NMHs fire forskningssentre:

  • NordART  – Arne Nordheim-senteret
  • CERM  – Senter for utdanningsforskning
  • CREMAH  – Senter for forskning i musikk og helse
  • CEMPE  – Senter for fremragende utdanning i musikkutøving
Sist oppdatert: 14. september 2017