Forskning på improvisasjon

Nedenfor følger en oversikt over hva NMH produserer og har produsert av kunstneriske utviklingsprosjekter på improvisasjonsfeltet. Oversikten baserer seg på innsendte bidrag og er ikke fullstendig.

Pågående kunstnerisk utviklingsarbeid (pr. 26.03.2014)

NMH har for tiden fire større forskningsprosjekter med improvisasjon som utøverform, hvorav tre av dem er stipendiatprosjekter:

  • Stipendiat Ivar Grydeland: Ensemble of Me
  • Stipendiat Njål Ølnes: Gestures, Signs and Musical intentions
  • Stipendiat Morten Qvenild: The Hyper (sonal) Piano

Det fjerde prosjektet er et treårig kunstnerisk utviklingsprosjekt finansiert av Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid: Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst. Dette prosjektet tar utgangspunkt i de to mediene dans og musikk og er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo. Prosjektleder er Lisa Dillan.

Fast ansattes prosjekter innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid

Av de lærerne som underviser ved Musikkhøgskolen og som har FoU-tid i sin stilling, produseres det også årlig en mengde FoU-prosjekter. Denne listen er ikke påbegynt pr. 27.03.2014.

Tidligere kunstnerisk utviklingsarbeid  ved NMH

Listen er så vidt påbegynt og under kontinuerlig utarbeidelse.

  • Guro Gravem Johansen: Å øve improvisasjon (2013), Ph.D.-avhandling
  • Lisa Dillan: Kunsten å øve på noe som ikke eksisterer (2008), masteroppgave 
  • Solveig Slettahjell: Om det rytmiske aspektet ved frasering (2000), masteroppgave

På grunn av oppdragets omfang har jeg ikke gått inn i dette materialet, men nøyer meg med å presentere en oversikt som jeg håper vil vokse etter hvert som man melder inn både eldre og nye bidrag.

Om du kjenner til Ph.D.-prosjekter, har FoU-prosjekter eller masterarbeid produsert ved NMH som ikke står i denne oversikten, setter vi pris på om du melder inn disse til Lisa Dillan, slik at vi får en så fullstendig oversikt som mulig. Kriteriet er at prosjektet er gjennomført ved NMH, belyser aspekter i en improvisert kontekst og at du finner prosjektet relevant. Listen blir ikke kuratert. Send inn navn, tittel og årstall.

Sist oppdatert: 28. mars 2014