Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Å lære i kor: Belcanto som praksisfellesskap

En case-studie av amatørkoret Belcanto, i et lite norsk lokalsamfunn. Målet med studien var å øke bevissthet og forståelse rundt hva slags institusjon et lokalt kor utgjør, og av hva deltakelse i et slikt kor handler om.

Finansiering: UiA

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
å lære i kor: Belcanto som praksisfellesskap

Artikler relevante