Again and Again and Again

Prosjektleder:
Eivind Buene

Periode:
2009 – 2013

Senter:
NordART

Type:
kunstnerisk utviklingsarbeid

Tema:
Komposisjon

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Stipendiatprosjektet Again and Again and Again handler om ny musikk som på ulike måter integrerer historisk musikk som viktige komponenter.

Stipendiatprosjektet Again and Again and Again handler om ny musikk som på ulike måter integrerer historisk musikk som viktige komponenter. Buene har forsøkt å få frem det kritiske potensialet i en repetisjon av musikkhistorien gjennom å se på musikkens ulike steder, situasjoner og produksjonsbetingelser. I tre ulike verk har han undersøkt aspekter av musikkens fremføringsapparat: a) Symfoniorkesteret som sted, b) Kammerkonserten som situasjon og c) Huskonserten som det intime musikalske rommet.

I disse undersøkelsene spiller også fonogramhistorien en viktig rolle: Buene betrakter musikkhistorien ikke bare som en historie om verk, men også som en historie om innspillinger. De musikalske verkene er reflektert i en samling tekster hvor disse ideene blir diskutert i tre ulike formater: Essay, roman og notat. 

Resultater

Kunstnerisk dokumentasjon: Partiturer, lyd- og bildeopptak

Skriftlig dokumentasjon: Kritisk refleksjon av prosess og resultater.

Les mer om prosjektet i Research Catalogue

Prosjektleder

imported-image

Eivind Buene

Førsteamanuensis

KomposisjonSist oppdatert: 4. januar 2017