Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Alene, sammen

Det kan være store forskjeller mellom å synge «solistisk» og å synge «koristisk», og i doktorgradsprosjektet sitt undersøker Frank Havrøy hvordan det er å synge i vokalensemble.

Sangutdanningen i dag er på mange måter rettet mot utvikling av solistiske stemmer, til tross for at det ofte er i ensemblene at jobbene fins. Fokuset på soliststemmen gjenspeiles også i forskningen, der det fins sparsomt med litteratur og forskning på sang i vokalensemble.

I løpet av de siste tiårene har det vokst fram en større forståelse for de spesielle ferdighetene som trengs for å synge i slike ensembler, og det er i denne konteksten Havrøy plasserer sitt prosjekt.

For å studere nærmere hva ensemblesangpraksis består i, har Havrøy gjort en casestudie av det tyske ensemblet Neue Vocalsolisten Stuttgart. Gjennom intervjuer med sangerne, observasjoner og ved selv å synge med dem, har han funnet og fokusert på de viktigste sidene ved denne praksisen, som særlig handler om sangernes kompetanse innenfor intonasjon, kommunikasjon og vokaltekniske spesialiteter som vibratokontroll. Havrøy anbefaler i sin studie å utvide utdanningen av klassiske sangere med elementer av ensembleferdighetene han har pekt på.

Avhandlingen

Avhandlingen Alone together. Vocal ensemble practice seen through the lens of Neue Vocalsolisten Stuttgart er tilgjengelig gjennom NMH Brage. Den utgis av Norges musikkhøgskole i serien NMH-publikasjoner.

Artikler relevante