Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang

Lise Lotte,lite.jpg

Målet med Lise Lotte ågedals prosjekt er å undersøke om musikkterapi, via sang og improvisasjon, kan stimulere og forbedre taleevnen til barn med talevansker.

Barna i prosjektet er mellom 4 og 6 år. Felles for alle barna er at de har fonologiske vansker. Det betyr at de har vansker med å lære seg språkets lydsystem og uttale ordene rett. Med utgangspunkt i kunnskap om disse fonologiske utfordringene, har ågedal komponert sanger med ord som kan være vanskelige for barna å uttale. Ordet strikke er et slikt ord. Dette ordet trener barnet på med sangen Pappa vil strikke. Sanger med mye tekst har bildeillustrasjoner som barna kan se på når de synger sammen med ågedal.

Prosjektet er en randomisert, kontrollert studie (RCT). Det innebærer at av totalt 24 barn som er med i undersøkelsen, er 11 i en testgruppe og 13 i kontrollgruppe. Barna som er i testgruppen får fire sesjoner med musikkterapi per uke, over en periode på 6 uker. En logoped tester barna i forkant og etterkant av musikkperioden. Vil barna som får musikkterapi få en bedre taleutvikling sammenliknet med de som ikke får dette tilbudet?

Prosjektet har et blandet design med hovedfokus på målbare enheter ut fra logopedens testmateriale (kvantitative data). Jeg reflekterer også over om deltakelse og motivasjon som følge av musikkterapien bidrar til å bedre taleevnen (kvalitative data).

Avhandling og sanger

Det er åpen tilgang til ågedals avhandling på NMH Brage. Der kan man blant annet lese om sangene hun komponerte for å la barna øve på ulike talevansker og andre sanger som inngikk i musikkterapien. De 19 sangene er også tilgjengelige der, men kan høres på Musikkhøgskolens egne Soundcloud-sider.

Bokutgivelse

I 2017 vil ågedal komme med en metodikkbok med opplegget som er brukt i prosjektet. Boken vil inngå i CREMAHs publikasjoner.

Artikler relevante