Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Bruk av salmer og sanger i Den norske kirkes trosopplæring

Hvilken musikkpedagogisk og religionspedagogisk tenkning kan gjenspeiles i valget av salmer og sanger i trosopplæringen, og hvordan reflekterer kirkemusikere og menighetspedagoger rundt dette temaet?

Dette er problemstillinger som Strauman besvarer i ph.d.-avhandlingen om den musikkpedagogiske virksomheten i en nonformell, religionspedagogisk kontekst, nærmere bestemt Den norske kirke. I kjølvannet av Den norske kirkes trosopplæringsreform (2003) og kirkens vedtatte kultursatsing (2004/2018), men også i prosessen rundt skillet mellom Stat og kirke (2017), ble behovet for en bevisstgjøring rundt forholdet mellom musikkundervisning og trosopplæring aktualisert.

Hele tittelen på avhandlingen er Bruk av salmer og sanger i Den norske kirkes trosopplæring. Musikkpedagogisk virksomhet i en nonformell, religionspedagogisk kontekst.

Datamaterialet ble samlet inn i perioden 2015-2017, og består av spørreskjemaer fra 48 menigheter og samtaleintervjuer med åtte kantorer og fire kateketer. Studien har et «mixed methods» design, med (kristen) kritisk realisme som filosofisk forståelsesramme, blant annet inspirert av Andrew Wright.

Med utgangspunkt i funnene i samspill med pedagogisk dannelsesteori, presenterer Strauman sitt bidrag til en kirkemusikkpedagogisk grunnlagstenkning.

Strauman avslutter sitt stipendiatarbeid med disputas ved NMH 9. september 2021. Avhandlingen gjøres fritt tilgjengelig i vitenarkivet Brage.

Publisert: 17. okt. 2016 — Oppdatert: 4. okt. 2021