Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Dannelsens estetiske regime

Magne Fjørtoft Engens ph.d.-prosjekt stiller spørsmål om hvordan og på hvilken bakgrunn diskriminerer og inkluderer ulike tradisjoner hverandres musikalske og pedagogiske praksiser?

Prosjektet er en case-studie av en nyopprettet faglærerutdanning i musikk ved en norsk høgskole.

Det blir sett nærmere på møtet mellom:

  • musikkkonservatorie- og lærerskoletradisjonen
  • musikkfaget og pedagogikkfaget
  • korps-, kor- og bandtradisjonene

Målet med undersøkelsen er å synliggjøre problemstillinger som er avgjørende for musikklærerutdanningenes kvalitet.

Prosjektets tematikk berører forholdet mellom kjønn, klasse, by/land og smak; ulike syn på kollektivisme/individualisme, på teknikk/håndverk/dannelse, og på frihet/makt/kunnskap. Med utgangspunkt i Jaques Rancièrs sammentenkning av estetikk og politikk spørres det etter hva som er musikklærerutdanningens politikk og hva slags dannelse denne politikken fremmer.