Dannelsens estetiske regime - om inkludering og ekskludering av musikalske og pedagogiske praksiser i musikklærerutdanning

Prosjektleder:
Magnar Fjørtoft Engen

Periode:
2012 –

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Musikklærerutdanning, Musikkpedagogikk

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Magne Fjørtoft Engens ph.d.-prosjekt stiller spørsmål om hvordan og på hvilken bakgrunn diskriminerer og inkluderer ulike tradisjoner hverandres musikalske og pedagogiske praksiser?

Prosjektet er en case-studie av en nyopprettet faglærerutdanning i musikk ved en norsk høgskole.

Det blir sett nærmere på møtet mellom:

  • musikkkonservatorie- og lærerskoletradisjonen
  • musikkfaget og pedagogikkfaget
  • korps-, kor- og bandtradisjonene

Målet med undersøkelsen er å synliggjøre problemstillinger som er avgjørende for musikklærerutdanningenes kvalitet.

Prosjektets tematikk berører forholdet mellom kjønn, klasse, by/land og smak; ulike syn på kollektivisme/individualisme, på teknikk/håndverk/dannelse, og på frihet/makt/kunnskap. Med utgangspunkt i Jaques Rancièrs sammentenkning av estetikk og politikk spørres det etter hva som er musikklærerutdanningens politikk og hva slags dannelse denne politikken fremmer.

Prosjektleder

Magnar Fjørtoft Engen

Magnar Fjørtoft Engen

Stipendiat

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 19. mars 2014