Den musiske bevissthet

Prosjektleder:
Torbjørn Eftestøl

Periode:
2016 –

Senter:
CEMPE

Type:
forskning

Tema:
Kunstnerisk utvikling, Musikkfilosofi, Musikalitet

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i oppføringspraksis

Den musiske bevissthet stiller spørsmålet og utforsker hva som karakteriserer musikkutøverens bevissthet.

Den gjør det i tre deler: en filosofisk fenomenologisk utforskning av grunnlagsproblemer; innsamling av empirisk data; utvikling av metodologi. Den filosofiskfenomenologiske delen tar utgangspunkt i erfaringen av helhet og tid i musikk og knytter dette til forskjellige typer tidsbevissthet og deres forhold til helhet. Den andre delen vil være intervju av musikere om deres erfaringer av utøving, og hvordan de opplever og jobber med den "musiske bevissthet". Den siste og tredje delen vil bygge på de to første og forsøksvis utvikle metodiske ansatser for å jobbe eksplisitt med bevisstheten i musikalsk praksis.

Prosjektet er organisert under CEMPE, Senter for fremragende utdanning i musikkutøving.

Prosjektleder

Torbjørn Eftestøl

Torbjørn Eftestøl

Stipendiat

OppføringspraksisSist oppdatert: 18. oktober 2016