Video: faglige samtaler

Prosjektet ønsker å formidle den kunnskapen som utvikles underveis. Samtaler og konserter tas opp og legges ut, og publikum inviteres til å kommentere disse. 

Austbø og Asheim om Schuberts danser

18. september 2013 samtalte Håkon Austbø med organist og komponist Nils Henrik Asheim, med utgangspunkt i Asheims prosjekt New Light on Schubert Dances.

Nils Henrik Asheim in Dialogue with Håkon AustbøNorges musikkhøgskole on Vimeo.

Austbø og Eggestad om tolkning

16. oktober 2013 var det pianist og forsker Olaf Eggestad som samtalte med Håkon Austbø. Denne gang om tolkning tidligere og nå, med utgangspunkt i verker av Brahms, Boulez og Beethoven.

Olaf Eggestad in dialogue with Håkon Austbø. 16 October 2013 from Norges musikkhøgskole on Vimeo.

Samtale med Dai Fujikura om Diamond Dust

21. november 2013 møttes noen av prosjektdeltakerne til en samtale om Dai Fujikura's verk Diamond Dust, som pianist og stipendiat ved NMH Ellen Ugelvik fremførte sammen med Oslo Sinfonietta under Huddersfield-festivalen. De som deltok i samtalen var Dai Fujikura, Ellen Ugelvik, prosjektleder og pianist Håkon Austbø, dirigent Christian Eggen, komponist Lasse Thoresen og pianist og forsker Darla Crispin.
Passord kan du få ved å henvende deg til Anders Eggen.

Conversation on Dai Fujikura's Diamond Dust. 21 November 2013 from Norges musikkhøgskole on Vimeo.

Samtale om Chopins tredje ballade

29. januar møttes Lasse Thoresen, Olaf Eggestad og Håkon Austbø i Levinsalen ved Norges musikkhøgskole for å samtale om Chopins tredje ballade.

Analytical approach to Chopin’s Ballads. 29 January 2014 from Norges musikkhøgskole on Vimeo.

Seminar om tretakt

Den 30. oktober holdt komponist Lasse Thoresen, kunststipendiat og pianist Ingfrid Breie Nyhus, forsker og pianist Darla Crispin og pianist Håkon Austbø et seminar iLevinsalen der de presenterte ulike sider ved tretakt. 

Thoresen innleder litt generelt, med eksempler fra musikkhistorien og fra sin egen "Til broderfolket", mens Nyhus tar for seg blant annet telespringar og Griegs bruk av slåtter i opus 72. Austbø konsentrerer seg om Ravels valser mens Darla Crispin samler trådene.

Seminar: Sign of 3 from Norges musikkhøgskole on Vimeo.

Seminar om senstil

20. november hadde Håkon Austbø, Darla Crispin, Nils Henrik Asheim og Njål Sparbo et seminar om senstil og om noen sentrale verker i denne stilen. På programmet sto Chopins Polonaise-Fantasie, Beethovens strykekvartett op. 131 i ciss-moll og Brahms' Vier Ernste Gesänge op. 121.

Seminar: Late style from Norges musikkhøgskole on Vimeo.

Sist oppdatert: 22. april 2014