Det etniske steget. En drøfting av kulturelt mangfold i pedagogiske tekster for musikk for norsk ungdomsskole

Prosjektleder:
Anders Rønningen

Periode:
2014 – 2015

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Kulturarv, Kulturelt mangfold, Utdanningspolitikk

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Avhandlingen drøfter den økte andelen flerkulturell representasjon i lærebøker for musikk, som i avhandlingens egen nøkkelmetafor kalles for det etniske steget.

Rønningen analyserer lærebøker i musikk for norsk ungdomsskole fra et flerkulturelt perspektiv og setter gjennom dette søkelyset på problematikk omkring kulturelt mangfold i samfunn og skole generelt, og hvordan dette er representert i pedagogiske tekster mer spesielt.

Finansiering: Høgskolen i Vestfold (nå Høgskolen i Sørøst-Norge).

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er organisert som fem fagfellevurderte artikler samt en tekst, en såkalt "kappe". Denne kappen forklarer det teoretiske bakteppet og avhandlingens analysestrategi, og drøfter og konkluderer på tvers av artiklene.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH-Brage:
Det etniske steget. En drøfting av kulturelt mangfold i pedagogiske tekster for musikk for norsk ungdomsskoleSist oppdatert: 24. mai 2017