Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Det etniske steget – kulturelt mangfold i pedagogiske tekster

Avhandlingen drøfter den økte andelen flerkulturell representasjon i lærebøker for musikk, som i avhandlingens egen nøkkelmetafor kalles for det etniske steget.

Rønningen analyserer lærebøker i musikk for norsk ungdomsskole fra et flerkulturelt perspektiv og setter gjennom dette søkelyset på problematikk omkring kulturelt mangfold i samfunn og skole generelt, og hvordan dette er representert i pedagogiske tekster mer spesielt.

Finansiering: Høgskolen i Vestfold (nå Høgskolen i Sørøst-Norge).

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er organisert som fem fagfellevurderte artikler samt en tekst, en såkalt "kappe". Denne kappen forklarer det teoretiske bakteppet og avhandlingens analysestrategi, og drøfter og konkluderer på tvers av artiklene.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH-Brage:
Det etniske steget. En drøfting av kulturelt mangfold i pedagogiske tekster for musikk for norsk ungdomsskole