Transmogrifikasjon

Dette prosjektet omhandler hierarkiet mellom komponist og utøver, og hvordan disse etablerte rollene kan bli mer like hverandre og mer kreative.Sist oppdatert: 18. oktober 2016