Dichterliebe-prosjektet

Prosjektleder:
Are Sandbakken

Prosjektdeltagere:
Kristin Fossheim, Morten Carlsen, Svein Helge Bjørkøy, Geoff Miles (lydprodusent)

Periode:
2014 – 2015

Senter:
NordART

Type:
kunstnerisk utviklingsarbeid

Tema:
Interpretasjon, Oppføringspraksis

Hvordan ble Schumanns Dichterliebe framført i 1840-årene? I dette kunstneriske utviklingsprosjektet brukte de to utøverne Are Sandbakken (sang og fiolin) og Kristin Fossheim (piano) gamle lydopptak som inngang til å forstå og rekonstruere 1800-tallets fremføringspraksis.

Den romantiske oppføringspraksisen, med sine typiske kjennetegn, holdt seg levende fram til første verdenskrig. Fiolinisten Joseph Joachim og sangeren Gustav Walter representerer denne tradisjonen, og disse er godt dokumentert gjennom lydopptak.

I årene fra 1910 til 1940 tok tolkningen av det romantiske repertoaret gradvis en ny retning, og etter annen verdenskrig oppsto det nye idealer som ytterligere bidro til å øke avstanden til den opprinnelige tolkningstradisjonen.

Prosess

Musikerne i dette prosjektet har inngående studert de ulike stilelementene som fremkommer i Joachim og Walters innspillinger, og de har også lyttet til opptak av andre sentrale fortolkere fra 1800-tallet.

Hvorfor er Joachim viktig? Joseph Joachim var 1800-tallets fremste fiolinist i Tyskland og ble regnet som den fineste fortolker av Schumann og Brahms' musikk, og var dessuten en nær venn av begge komponistene. Dermed er han en viktig kilde for prosjektet.

Prosjektgruppen, som besto av de nevnte utøverne samt Svein Bjørkøy, Morten Carlsen og Geoff Miles, tok utgangspunkt i tre innspilte verker fra begynnelsen av 1900-tallet: Joseph Joachims Romanze i C-dur, Brahms' Feldeinsamkeit og Mahlers Wer hat dies' Liedlein erdacht?

Fossheim og Sandbakken innarbeidet en forståelse for stilelementene, overførte disse til egen fremføringspraksis og gjorde eget opptak av Joachims Romanze.

Tilsvarende prosess ble gjennomført med de to andre verkene, og stilkunnskapene ble deretter overført til innstuderingen av Schumanns Dichterliebe. I tillegg ble Heinrich Heines litterære tekst grundig analysert, og i fremføringen av sangene la de opp til en svært tekstnær fremføringsmåte i retning av Sprächgesang (talesang).

Om stilen

Det som kjennetegner den romantiske stilen er mindre bruk av vibrato og utpreget bruk av glissando/portamento. Utøverne på 1800-tallet forholdt seg mye friere til notebildet og den rytmiske notasjon; de hadde en mer improviserende holdning til musiseringen. Dette resulterte ofte i en tilsiktet usynkronisitet mellom instrumentene, basert på den store bruken av tempo rubato. Klaverspillet var preget av akkordbrytninger og en større frihet mellom hendene.

I det hele kan man si at de romantiske utøverne søkte en tone av inderlighet og intimitet og et uttrykk preget av det poetiske, frie og svermeriske. Slik sett sto utøverne på denne tiden langt fra dagens fokus på stor klang og stor grad av rytmisk uniformering.

Tempo changes from Norges musikkhøgskole on Vimeo.

Om innspillingen

I begynnelsen av 1900-tallet var det vanlig at utøveren gjorde opptak i salonger, og med venner og produsent til stede i samme rom. I vår tid spilles plater inn i store saler, kirkerom eller lydstudioer, som alle favoriserer en stor tone. Prosjektgruppen mener at dette ikke tar hensyn til det romantiske uttrykket, og har forsøkt å gjenskape settingen fra de tidligste lydopptakene.

Lydprodusent Geoff Miles skapte et tilnærmet autentisk lydbilde ved bruk av historisk inspirert opptaksutstyr. Ved bruk av en traktformet mikrofon gikk gruppen bort fra et høyoppløselig opptak og i retning av mindre informasjon, der selve bevegelsen i musikken er hørbar. Musikken blir dermed nærere og mer direkte og ærlig.

Sound Recording System from Norges musikkhøgskole on Vimeo.

Resultater

De kunstneriske resultatene foreligger i form av 17 videoer og 19 lydfiler. Noen av videoene viser korte utdrag av fremføringer, men i de langt fleste er det samtaler og refleksjoner fra de ulike deltakerne om forskjellige sider ved det å nytolke Schumanns Dichterliebe. Blant lydfilene finner man de 16 sangene i syklusen. Resultatene er publisert i et album på Vimeo og gjennom en spilleliste på strømmetjenesten Soundcloud.

Deltakere

Prosjektgruppen besto av Are Sandbakken, Kristin Fossheim, Morten Carlsen og Svein Bjørkøy. I tillegg knyttet prosjektet til seg en ekstern prosjektleder, Magnus Andersson, og lydprodusenten Geoff Miles.

Prosjektleder

imported-image

Are Sandbakken

Professor

Kammermusikk, BratsjSist oppdatert: 28. januar 2016