Elektrisk fiolin i det digitale rom

Hovedfokuset i Victoria Johnsons kunstneriske stipendiatprosjekt "Elektrisk fiolin i det digitale rom" har vært å skape ny musikk og improvisasjoner i samarbeid med flere komponister.

Johnson har arbeidet mye i spenningsfeltet mellom improvisasjon, komposisjon og elektronikk, sammen med komponister som selv har ønsket å jobbe prosessuelt og inkluderende. Det har også vært sentral for prosjektet å eksperimentere med framføringssituasjonen, gjennom samarbeid med bl.a. videokunstnere, og ved å presentere arbeidene ikke bare i tradisjonelle konserter, men også på andre scener og arenaer.

Les mer om prosjektet på Johnson's prosjektblogg

Prosjektleder

Victoria Johnson

Victoria Johnson

Tidligere ansatt (stipendiat 2007–2011)


Sist oppdatert: 4. januar 2017