Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Fagbok om musisering

Storsve og Brøske Danielsen vil utvikle en fagbok om musisering, der målgruppen er kulturskole, grunnskole og det frivillige musikkliv.

Utgangspunktet for boka er forfatternes erfaringer og ideer fra samspilldelen av Libanonprosjektet med flerbruksarrangementer, erfaringer fra utdanningsprogrammet X-art i Libanon, utvikling av praksisprosjektet Sammensatte ensembler ved NMH, etterutdanningskurset Musikk 1, dansekurs for Kandidatstudiet i musikkpedagogikk og Praktisk-pedagogisk utdanning, og arbeid med Fagdidaktikk for allmenn musikkopplæring I og II.

Forfatterne forstår begrepet musisering i vid forstand, som inkluderer lytting, improvisasjon og komposisjon, og dans og bevegelse. Fagboka er tenkt å inneholde mange ideer for musisering, og vil ha en didaktisk tilnærming.

Artikler relevante