Fagbok om musisering

Prosjektleder:
Vegar Richter Storsve, Brit Ågot Brøske

Periode:
2014 –

Senter:
CERM

Type:
None

Tema:
Musikkpedagogikk, Musisering, Samspill

Storsve og Brøske Danielsen vil utvikle en fagbok om musisering, der målgruppen er kulturskole, grunnskole og det frivillige musikkliv.

Utgangspunktet for boka er forfatternes erfaringer og ideer fra samspilldelen av Libanonprosjektet med flerbruksarrangementer, erfaringer fra utdanningsprogrammet X-art i Libanon, utvikling av praksisprosjektet Sammensatte ensembler ved NMH, etterutdanningskurset Musikk 1, dansekurs for Kandidatstudiet i musikkpedagogikk og Praktisk-pedagogisk utdanning, og arbeid med Fagdidaktikk for allmenn musikkopplæring I og II.

Forfatterne forstår begrepet musisering i vid forstand, som inkluderer lytting, improvisasjon og komposisjon, og dans og bevegelse. Fagboka er tenkt å inneholde mange ideer for musisering, og vil ha en didaktisk tilnærming.

Prosjektleder

vegar.storsve.jpg

Vegar Richter Storsve

Førstelektor

Didaktikk

brit.a.broske.jpg

Brit Ågot Brøske

Førstelektor

FagdidaktikkSist oppdatert: 24. mars 2014