Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Fløytespill i Norge rundt 1800

En stor del av notene som inngikk i Jacob Aalls samling av musikalier befinner seg i Nasjonalbibliotekets arkiver. I sitt doktorgradsprosjekt kartlegger Sigrid Egtvedt den musikalske praksisen som var knyttet til disse notene, og dermed også notenes eier.

Jacob All (1773–1844), var utdannet teolog og industrieier i Nes i Tvedestrand. Han var med på Eidsvoll da grunnloven ble konstituert i 1814, og han var senere også stortingsmann. Aalls private bibliotek inneholdt i alt 4600 titler og var på den tiden en av de største private samlingene i Norge. Av disse 4600 titlene var 903 titler sortert under overskriften estetikk. Her finner vi blant annet skuespill, poesi og skjønn-litteratur. Mesteparten av Aalls bibliotek ble spredt til ulike eiere ved auksjonen av Aalls dødsbo. I auksjonskatalogen nevnes også en betydelig samling av noter for orkester, samt duetter, trioer osv. for fløyte og andre instrumenter. Det er disse notene som er utgangspunktet for dette prosjektet.

Gjennom å beskrive fløytepraksisen som var knyttet til disse notene får vi et kokret eksempel på hvordan fløyta var i bruk i Norge rundt 1800, både i privat sammenheng og innenfor rammene av musikalske og dramatiske selskaper.

Prosjektet har to deler. Den første delen av studien går ut på å få et innblikk i det miljøet praksisen utspilte seg i. Store deler av prosjektet er dermed en studie av historisk kontekst. Studiene av notenes opprinnelse og spor etter musikkaktiviteter i Aalls liv, viser hvem som var leverandør av denne praksisen og hva praksisen var motivert av. Eksempel på kilder som brukes for å kartlegge praksisens kontekst er brev, dagbøker, reisebeskrivelser og regnskap m.m. samt dokumenter fra foreningsarkiv fra aktuelle musikalske og dramatiske selskaper.

I den andre delen av prosjektet rekonstruerer og verifiserer Egtvedt innholdet i Aalls notesamling, og lokaliserer noter som fortsatt eksisterer. Det er et mål for prosjektet å gjenforene alle eksisterende noter digitalt.

Praksisen er beskrevet ved bruk av Bourdieus habitusteori, og viser hvordan notene er verdifull kapital i et felt som består av Aall, hans familie og venner, og kontakter innenfor politikk og næringsliv.

Artikler relevante