Fremføringspraksis og musikkfilosofi i Wilhelm Furtwänglers fortolkninger

Prosjektleder:
Henrik Holm

Periode:
2014 –

Senter:
NordART

Type:
forskning

Tema:
Musikkestetikk, Oppføringspraksis

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i oppføringspraksis

Hvilken virkelighetsforståelse ligger til grunn for Furtwänglers interpretasjon av Beethoven og Brahms? I dette doktorgradsprosjektet vil Henrik Holm undersøke hvilket bidrag Furtwängler kan gi til en fordypning av forholdet mellom oppføringspraksis og musikkfilosofi.

Wilhelm Furtwängler (1886-1954) er fortsatt en sterkt beundret og omstridt dirigent. Hans interpretasjoner av de store symfonikerne har satt dype spor i historien. Mindre kjent er hans musikkfilosofiske skrifter.

I dette prosjektet ønsker Ph.D.-stipendiat Henrik Holm å analysere Furtwänglers fremføringspraksis av enkelte Beethoven- og Brahms-symfonier. Samtidig vil Holm analysere Furtwänglers musikkfilosofiske tekster, der han reflekterer over sin praksis i en historisk, filosofisk og kompositorisk sammenheng. En viktig oppgave i prosjektet består i å analysere den historiske konteksten hans kunstneriske og musikkfilosofiske virksomhet står i.

Furtwängler ser ikke på fremføringspraksis som fortolkning av et rent faktum, men forstår oppføringspraksisen som en del av den skapende prosessen et verk har som kunstverk. Han viser hvordan subjektiv medskapning og objektiv verkforståelse kan smeltes til en indre enhet i fremføringskunsten. Den musikalske virkelighet i fremføringen er normativ, ikke den språklige beskrivelsen. Dog kan sistnevnte være med å åpne ørene for fremføringen og gi en forståelse av de musikalske ideer i verkene.

Å språkliggjøre tonespråket uten å oppgi musikkens forrang og absolutte autonomi fremfor enhver språkanalytisk beskrivelse, er med andre ord Furtwänglers bidrag til en filosofisk velbegrunnet oppføringspraksis.

Prosjektleder

imported-image

Henrik Holm

Tidligere ansatt (stipendiat 2014–2017)

OppføringspraksisMer om Henriks prosjekt

hh_V7A7675.jpg
Musikkfilosofisk blikk på Furtwängler

Filosof Henrik Holm har skrive avhandling om den omstridde, tyske orkesterleiaren Wilhelm Furtwängler, både som dirigent og tenkar. Sjølv om han blei nytta som eit verkty for naziregimet, lukkast han med å få fram musikkens venleik som ei kraft for det gode, meinar Holm.

Holm_forside.jpg
Bestill / last ned boka

I denne boken, som er Henrik Holms doktorgradsavhandling, er målet å utvikle en hermeneutisk-filosofisk forståelse av Furtwänglers væren i musikken.

Sist oppdatert: 3. september 2014