CEMPE_Friberg_10_oppdatert.jpg

Friklassisk - workshopseminar i improvisasjon for orkestermusikere

Prosjektleder:
Geir Lysne

Periode:
2019 –

Senter:
CEMPE

Tema:
Improvisasjon, Interpretasjon

'Friklassisk' - improvisasjon og sanntidsmusikk for orkestermusikere 

Workshopseminar på NMH 7.-8. februar 2020 for studenter og profesjonelle orkestermusikere 

Hvordan kan vi arbeide med ensemble-improvisasjon fra et klassisk-musikalsk grunnlag? Dette får musikere teste ut og erfare sammen med internasjonale improvisasjonsorkesterledere, i kollektive samspillssituasjoner for strykere og blåsere. På dette seminaret setter vi fokus på samspill der improvisasjonen i seg selv er det kunstneriske målet, samtidig som den stilistiske og instrumentale bakgrunnen til musikerne er fra klassisk musikk. Seminaret bygger på en utvidet forståelse av den klassiske orkestermusikerrollen, der det er mer rom for individuelle kunstneriske valg, mer rom for den individuelle musikers smak og identitet. Seminaret består av workshops, musisering og samtaler som går over to dager ved NMH, for profesjonelle og studerende orkestermusikere, undervisere og andre interesserte. Aktive deltagere er med i spillende workshops, i stryker- og blåser-samspillsgrupper, ledet av ledende improvisatører som jobber med ensemble-improvisasjon med klassisk utgangspunkt. 

Prosjektleder

geir.lysne.jpg

Geir Lysne

Professor

Jazz-komposisjon, EnsembleSist oppdatert: 12. oktober 2019