Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Gestaltlytting: Hva, hvordan, hvorfor?

I doktorgradsprosjektet sitt vil Ville Langfeldt undersøke det harmoniske konseptet gestaltlytting.

Gestaltlytting er evnen til å identifisere akkorder som helheter (ved å gjenkjenne for eksempel «fargen», «klangen» eller «følelsen» av hele akkorden, i motsetning til å analysere dens struktur eller bestanddeler, slik som kombinasjonen av intervaller). For eksempel vil en trent musiker neppe behøve å analysere intervallstrukturen i en durtreklang for å identifisere den som durtreklang. I den grad denne identifikasjonen overhodet vil kreve noen aktiv refleksjon, er det sannsynligvis kun snakk om å koble sammen treklangens helhetsfølelse – dens «durtreklanghet» – med det korrekte begrepet. Gestaltlytting fremstår altså som en intuitiv, ikke-analytisk måte å identifisere harmonisk materiale på, som forutsetter at det aktuelle materialet på en eller annen måte allerede er «kjent» for lytteren.

Gestaltlytting fremheves av den sentrale gehørteoretikeren Gary S. Karpinski som en svært effektiv og nøyaktig måte å identifisere harmonikk på. Likevel er det såpass lite behandlet i faglitteraturen og forskningen at det knapt kan sies å være et etablert konsept i det hele tatt. årsaken til dette misforholdet kan være at gestaltlytting er en såpass individuell og språkløs erfaring at vitenskapelige undersøkelser av det fort blir svært abstrakte. Resultatet av den manglende forskningen er uansett at vi vet ganske lite om hva gestaltlytting egentlig er, eller hvorvidt en slik evne kan trenes opp målrettet.

Gestaltlytting var ett av flere temaer i Langfeldts masteroppgave fra 2016, «Real time planking» – En fenomenologisk undersøkelse av representasjonsformer og assosiasjon i jazzmusikeres harmoniske gehør. Her viste han for det første at gestaltlyttingen var en høyst reell og sentral bestanddel i profesjonelle jazzmusikeres harmoniske gehør. For det andre utviklet han et begrepsapparat som gjør det mulig å behandle temaet med større språklig presisjon enn tidligere.

I doktorgradsarbeidet ønsker Langfeldt å videreutvikle dette prosjektet, ved å undersøke gestaltlytting fra flere ulike posisjoner. Målet er å frembringe ny kunnskap om hvordan gestaltlytting utvikles og hva det består i, samt å beskrive hvordan det fungerer i praksis hos ekspertlyttere. Slik kunnskap kan bidra til å utvikle nye perspektiver på hvordan vi underviser i gehør.