Morten Qvenild skrur på knotter

Goodbye Intuition – Music Through Public Reflection and the Creative Machine

Prosjektleder:
Ivar Grydeland

Prosjektdeltagere:
Morten Qvenild, Sidsel Endresen

Periode:
2017 – 2020

Senter:
NordART

Type:
kunstnerisk utviklingsarbeid

Tema:
Improvisasjon, Musikkteknologi

I dette kunstneriske utviklingsprosjektet vil deltakerne undersøke den musikalske dialogen som oppstår i møtet mellom menneske og maskin. 

Prosjektdeltakerne vil utvikle improvisasjonskonsepter som representerer ulike møter mellom menneske og maskin.Disse konseptene vil bli presentert ved flere offentlige konserter gjennom prosjektet.

Gjennom en serie laboratoriekonserter vil musikerne gjøre musikalske undersøkelser, samt dele og diskutere refleksjoner og erfaringer fra prosesser med datamaskinene.

Ved avslutningen av prosjektet samles resultatene i form av video, tekst, lyd og bilder, på en egen utstilling på den internasjonale databasen Research Catalogue.

Prosjektgruppen består av musikerne Sidsel Endresen, Andrea Neumann, Morten Qvenild og Ivar Grydeland. Prosjektets ressursgruppe består av Henrik Frisk og David Toop. I tillegg medvirker blant annet Annie Dorsen. 

Prosjektet er et samarbeid mellom NMH, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm og NOTAM. 

Prosjektleder

ivar.grydeland.jpg

Ivar Grydeland

Førsteamanuensis

ImprovisasjonSist oppdatert: 6. april 2017