Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

'GRUV'

Barnekonsert.jpg

'GRUV': glede, rytme, utvikling og vekst - et prosjekt om musikkbruk i norske barnehager.

I prosjektet får barna bevege og utfolde seg fritt til innspilt musikk. Musikken skal være så autentisk og akustisk som mulig, inspirert av etnisk og norsk folkemusikktradisjon.

Prosjektet startet som et pilotprosjekt i et tverretatlig samarbeid mellom Rehabiliteringsavdelingen, Kulturavdelingen og Oppvekstavdelingen i Røros kommune. Det er initiert av kommunefysioterapeut Anne Grete Sandbakken. GRUV er prøvd ut som en pilot i Stenbråttet barnehage i kommunen.

Prosjektet gjennomføres i de sju barnehagene i samarbeid med Norges musikkhøgskole ved Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) og Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi. Universitetslektor i musikkterapi Rita Strand Frisk er prosjektleder.

Opplæring og veiledning til barnehageansatte er en viktig del av prosjektet. Publiseringer med kunnskaper og erfaringer fra prosjektet er underveis.

Artikler relevante