Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Hovedinstrumentundervisning og studenters selvregulerte øvingsaktiviteter

Det overordnede målet med studien er å stimulere til en mer reflekterende praksis hos studenter og lærere om øving innen klassisk musikk, jazz/improvisert musikk og folkemusikk.

Det overordnede målet med denne studien er å stimulere til en mer reflekterende praksis hos både studenter og lærere om øving innen klassisk musikk, jazz/improvisert musikk og folkemusikk. Studien ønsker å bidra til kunnskap om hvordan musikalsk ekspertise utvikles gjennom å belyse:

  • studenter og læreres oppfatninger av øving og læring;
  • felles kjennetegn i musikkstudenters øving på tvers av genrer;
  • forholdet mellom hovedinstrumentundervisning som en form for veiledet øving og studentenes selvregulerte læringsaktiviteter.

Artikler relevante