Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Improvisasjon - Interaksjon - Komposisjon

Peter Tornquists prosjekt hadde som tema å utforske improvisasjon som kompositorisk metode og å undersøke det kreative potensialet i møtet mellom to skapende holdninger: improvisasjonskunstens intuitive utforming av øyeblikket og kunstmusikkens metodiske oppbygning av struktur.

Prosjektets fulle tittel var Improvisasjon - Interaksjon - Komposisjon: bruk av feedbacksystemer som kompositorisk modell.

Prosjektet hadde som mål å utvikle konkrete metoder for å strukturere dette samarbeidet og omsette erfaringene i klingende resultat:

  • Et analytisk verktøy for å undersøke det improviserte materialet, avdekke eventuelle mønstre og oversette dataen fra en kvalitativ til en kvantitativ domene.
  • Et fleksibelt notasjonssystem som gjennom grafiske tilleggssymboler kombinerer det tradisjonelle notebildets presisjon med den improvisertemusikkens auditive tilnærming.
  • En slik notasjon kan også brukes til å formulere strukturelle prototyper som felles utgangspunkt for improvisasjon og komposisjon (gester, prosesser, transformasjoner, osv.)
  • Et interaktivt styringsverktøy for live-performance som tillater utøver og komponist å videreføre den skapende vekselvirkningen inn i selve fremførelsen av et verk.

Prosjektet munnet ut i flere komposisjoner basert på erfaringene med metodene, og ved avslutningskonserten 28. oktober 2006 ble verkene Q/Carving, Ibsengalleriet og Alba framført.

Artikler relevante