Instrumentalundervisning i høyere musikkutdanning

I dette prosjektet undersøker Bjørg J. Bjøntegaard i hvilken grad gruppeundervisning er eller kan være aktuell som en av organiseringsformene knyttet til hovedinstrumentundervisning i høyere utdanning.

Instrumentalundervisning i høyere musikkutdanning er tradisjonelt knyttet til en-til-en-undervisning. Gruppeundervisning er i liten grad del av den mer etablerte instrumentalundervisningsorganiseringen. Gruppeundervisning er i hovedsak blitt assosiert med masterclass undervisning, der en lærer underviser en student mens de andre studentene er tilhørere.

I en tradisjonell gruppeundervisningstime på høgskolenivå forventes imidlertid at studentene skal være aktive deltakere i timen  - som utøvere, kommentatorer og veiledere. Gruppeundervisning som del av hovedinstrumentundervisningen har i liten grad vært gjenstand for utprøving og utforsking.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med hovedinstrumentlærerne Frøydis Ree Wekre, professor i horn; Jens Harald Bratlie, professor i klaver; Barbro Marklund-Petersone, professor i sang og Björn Nyman, førsteamanuensis i klarinett.

Resultatet av dette arbeidet ble presentert på konferanse ved Guildhall School of Music and Drama, London (2012), for Norsk kulturskoleråd, Pedagogdagene (2013), Fagpedagogisk dag ved Universitetet i Oslo (2013) og på personaldager ved NMH.

Prosjektet planlegges utvidet også til andre instrumenter.

Prosjektleder

imported-image

Bjørg Julsrud Bjøntegaard

Førsteamanuensis

Instrumentaldidaktikk



Sist oppdatert: 8. april 2014