Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Internasjonalt rom for fagutvikling i musikk

Hva kan vi lære om musikklærerutdanning i Indiske skoler? Dette er en case studie knyttet til prosjektet Education IN Music, India.

Sammendrag

Ph.d.-prosjektet sikter mot å utvikle kunnskap om internasjonale samarbeidsprosjekter om musikklærerutdanning og forståelser av musikkfaget som utvikles i prosjektet «Education IN Music, India».

Ph.d.-prosjektet er en kvalitativ case-studie, med dokumentanalyse, intervju og observasjon av undervisning i indiske skoler som metoder for datainnsamling, og postkolonial teori og kultur-historisk aktivitetsteori som teorigrunnlag.

Dette vil gi kunnskap om hvordan undervisningsfaget musikk utvikles, og hvordan utviklingen kan forstås i lys av begreper som motsetninger, hybriditet og Third Space.

Internasjonalt samarbeid er viktig for NMH på strategisk nivå. I lys av samfunnsutvikling og økt globalisering, vil et musikkpedagogisk prosjekt som retter oppmerksomheten utenfor Europa være av stor verdi.

Artikler relevante

Publisert: 15. sep. 2020 — Oppdatert: 15. nov. 2021