Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Interpretative valg i tidligromantisk musikk

Prosjektet fokuserer på framføring og studier av ulike musikalske praksiser i den tidligromantiske musikken. Beethoven står sentralt, men også andre komponister fra første halvdel av 1800-tallet er relevante.

Ved å undersøke de historiske valgmuligheter som ligger i den tidligromantiske musikken sett i lys av våre moderne forestillinger og tidsbetingende smak, ønsker prosjektet å bidra til ny musikalsk innsikt i det aktuelle repertoaret.

Det historisk informerte blir satt opp mot moderne framføringstradisjon. Det stilistiske brudd mellom det klassiske og romantiske vil også bli vektlagt.

Aktiviteter

 • Konsertserier basert på tematisk framstilling
 • Redigerte opptak av konserter eller enkle studieopptak, samt i enkelte tilfeller kommersielt utgitte lydopptak
 • Månedlige gruppesamlinger
 • Presentasjoner i konsert- og foredragsformat
 • Konferanser og seminarer
 • Undervisning ved NMH, primært på masternivå
 • Tematiske samlinger

Dokumentasjonsformer

 • Konserter, konsertopptak og CD-innspillinger
 • Artikler og intervju presentert i eksempelvis tidsskriftet Music and Practice
 • Redigerte konsertopptak eller lydopptak sendt i NRK eller publisert på egen nettside
 • Avhandlinger og doktorgradsarbeid
 • Konferanseinnlegg eller seminarbidrag