Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Intonasjon i undervisningen i høyere musikkutdanning i Norden

Formålet for Bergbys doktorgradsprosjekt er å undersøke hvordan intonasjon forstås i utøverstudiet ved tre nordiske musikkonservatorier.

å spille med ”god intonasjon” er et kvalitetskriterium innen de fleste musikksjangere. Intonasjon er en praktisk kunnskap som er integrert i musikkutøvelsen og ikke nødvendigvis begrepsliggjort. Formidling og tilegning av denne kunnskapen kan derfor være utfordrende.

Prosjektet vil undersøke hvordan intonasjon forstås i utøverstudiet ved tre nordiske musikkonservatorier. Gjennom å undersøke plandokumenter og undervisningspraksiser, kan prosjektet si noe om samspillet mellom disse og gi innblikk i eksplisitte og implisitte holdninger og praksiser knyttet til fenomenet og dets didaktiske perspektiver.

Prosjektet vil ha en trekasusdesign der utdanningene blir belyst gjennom dokumentundersøkelser, survey, observasjon og intervju – og diskutert ved hjelp av teorier om ekspertise, fortrolighetskunnskap og læreplaner.

Artikler relevante