Intonasjon i undervisningen i høyere musikkutdanning i Norden

Prosjektleder:
Anne Katrine Bergby

Periode:
2016 –

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Musikkpedagogikk, Musikkutdanning

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Formålet for Bergbys doktorgradsprosjekt er å undersøke hvordan intonasjon forstås i utøverstudiet ved tre nordiske musikkonservatorier.

Å spille med ”god intonasjon” er et kvalitetskriterium innen de fleste musikksjangere. Intonasjon er en praktisk kunnskap som er integrert i musikkutøvelsen og ikke nødvendigvis begrepsliggjort. Formidling og tilegning av denne kunnskapen kan derfor være utfordrende.

Prosjektet vil undersøke hvordan intonasjon forstås i utøverstudiet ved tre nordiske musikkonservatorier. Gjennom å undersøke plandokumenter og undervisningspraksiser, kan prosjektet si noe om samspillet mellom disse og gi innblikk i eksplisitte og implisitte holdninger og praksiser knyttet til fenomenet og dets didaktiske perspektiver.

Prosjektet vil ha en trekasusdesign der utdanningene blir belyst gjennom dokumentundersøkelser, survey, observasjon og intervju – og diskutert ved hjelp av teorier om ekspertise, fortrolighetskunnskap og læreplaner.

Prosjektleder

imported-image

Anne Katrine Bergby

Førstelektor

Gehørtreningimported-image

Anne Katrine Bergby

Førstelektor

Gehørtrening

Sist oppdatert: 27. september 2014