Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Jenteprosjektet komposisjon

På Musikkhøgskolen er det bare fire jenter av til sammen 25 komposisjonsstudenter på bachelor- og masternivå. Hvordan lager man en inspirerende og kompetent møteplass for unge jenter som vil lage musikk?

Rune Rebne og Norges musikkhøgskole arrangerer et komposisjonskurs for jenter. Kurset er sjangeruavhengig og åpent for alle jenter over 16 år som vil lage musikk.

Om Rune Rebne

Rune underviser i komposisjon ved Norges musikkhøgskole og har i en årrekke undervist i komposisjon ved Toneheim folkehøgskole

Han har erfaring med jenteprosjekt gjennom Norges Skiforbund Hopp sitt jenteprosjekt. Dette prosjektet har han drevet i syv år, og det startet med 23 hoppjenter i hele Norge, inkludert landslaget som bestod de eneste fem jentene over 16 år som drev med hopp. I dag har prosjektet 1000 jentehoppere, og rundt 30 jenter i junioralder og oppover konkurrerer om plass på landslagene.

Målet med prosjektet

Erfaringene fra Norges Skiforbund brukes i NMH Jenteprosjektet. Den viktigste erfaringer er at om jenter møtes i inspirerende, utviklende og trygge omgivelser så skjer det positive ting! Derfor er dette målet: å lage en slik møteplass der vi lager musikk.

Publisert: 2. sep. 2016 — Oppdatert: 21. feb. 2023