Ingrid Røynesdal

Direktør i Oslo-Filharmonien, pianist

Ingrid Røynesdal (f. 1. august 1978) er en norsk pianist og leder. Hun er direktør i Oslo-Filharmonien.

Røynesdal har sin utdanning fra Norges musikkhøgskole og Barratt Dues musikkinstitutt med Jens Harald Bratlie, Jiří Hlinka og Einar Henning Smebye som lærere. Hun avla eksamen ved solistdiplomstudiet ved Norges musikkhøgskole våren 2005, samtidig som hun samme år fullførte mastergrad i statsvitenskap med en oppgave om kulturpolitikk.

Sist oppdatert: 5. april 2018