Jonas Barsten

Frilansmusiker, trommeslager

Jonas Barsten er frilansmusiker, utdannet fra blant annet Norges musikkhøgskole hvor han har studert Live Electronics og tatt master i utøving med fordypning. Han gjør rundt 150 konserter i året med artister som Alan Walker, Rytmer fra verdensrommet, Fay Wildhagen, Nils Bech, Anja Skybakmoen, Ary, Atlanter m.m. I tillegg til dette underviser han i Ableton Live, lager audiovisuelle kunstinstallasjoner og designer tekniske løsninger for diverse artisters live-opptredener.

Sist oppdatert: 6. mai 2019