Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Klaverteknikk i historisk perspektiv

Kunststipendiat Natalia Strelchenkos prosjekt hadde som mål å undersøke hvilken virkning ulike europeiske klavertekniske tradisjoner har hatt for klaverspillets estetikk og stil, og hvilke forskjellige klanglige resultater ulike tilnærminger til klaverteknikken skaper.

Prosjektet baserte seg på arbeidet med et utvalg utøvende 1800-talls komponister, som både absorberte de viktigste tekniske tradisjoner fra det 18. århundre og gjenspeilte det 19. århundrets pianistiske Europa.

Strelchenko tok spesielt for seg Hummel, Kalkbrenner, Thalberg, Chopin og Liszts unike bidrag og disses innvirkning på norske utøvere og komponister, representert ved Agathe Backer Grøndahl og Tomas Tellefsen.

Hun ville også undersøke moderne regionale klavertradisjoner for å finne ut om de eldre klaverteknikkene kunne etterspores i moderne klavertradisjoner. Videre ville hun redegjøre for, systematisere og demonstrere forbindelser mellom øvemetoder og stil sett både i historisk og regionalt perspektiv, utkrystallisert i det valgte repertoar.

Artikler relevante