Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Klingende relasjoner

En musikkterapistudie av “signifikante øyeblikk” i musikalsk samspill med unge mennesker med anoreksi.

Musikkterapi er en kreativ ressursorientert terapiform, der mennesker får mulighet til å påvirke egne liv gjennom musikalsk utøvelse.

Rigide og stivnede relasjonelle adferdsmønstre er ofte utpreget for mennesker med anoreksi. Musikalsk samspill tilbyr en arena for å utforske og utvikle nye samspillmønstre, samt erfare å kunne regulere og kontrollere indre og ytre spenning.

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Klingende relasjoner : en musikkterapistudie av "signifikante øyeblikk" i musikalsk samspill med unge mennesker med anoreksi

Artikler relevante